Disclaimer

Afspraak maken

Creativo Haarmode

Jouw uiterlijk onze aandacht.

Afspraak maken

Disclaimer voor https://www.creativo.nl/
La Creativo Haarmode BV (Kamer van Koophandel: 04035434), hierna te noemen La Creativo Haarmode BV, verleent u hierbij toegang tot https://www.creativo.nl/ en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. La Creativo Haarmode BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op https://www.creativo.nl/ is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van La Creativo Haarmode BV.

Beperkte aansprakelijkheid
La Creativo Haarmode BV spant zich in om de inhoud van https://www.creativo.nl/ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://www.creativo.nl/ aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van La Creativo Haarmode BV.
In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.creativo.nl/ onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op https://www.creativo.nl/ opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan La Creativo Haarmode BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij La Creativo Haarmode BV en haar licentiegevers. KopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van La Creativo Haarmode BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.